ถักนิตติ้งสนุกตรงที่ได้ลองถักลายแปลกๆ  เริ่มจากหาแบบหาแพทเทิร์นก่อน ทำตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆ  แล้วค่อยลองอย่างนั้นอย่างนี้ดูบ้าง  ถักไปถักมาก็ดูดีนะ  ทำให้มีกำลังใจเรียนรู้ต่อไป สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดตัวไว้นอกจากไม้นิตและไหมพรมแล้ว  ก็ต้องมีนี่เลยค่ะ อักษรย่อสำหรับอ่านแพทเทิร์นนิตติ้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://www.knittinghouse.com  และ http://www.craftown.com/knitlesson.htm

คำพื้นฐานที่ต้องรู้
BEG begin เริ่มต้น  (ภาษาฝรั่งเศส คือ commencement)  BO = bind off ปลดห่วง (สำหรับจบงานค่ะ)
 

st(s)   = stitch(es) ห่วง  (maille(s))   St st   = stockinette stitch, stocking stitch ลายสต๊อกกิ้ง

CO   = cast on, cast off ขึ้นต้นห่วง, ปลดห่วง
k or K   = knit นิต หรือการแทงลง  (tricoter a l'endroit)
p or P   = purl เพิร์ล หรือการแทงขึ้น (tricoter a l'envers)

ส่วนพวกนี้เป็นเทคนิคสำหรับใช้พลิกแพลงลวดลาย
k2tog   = knit 2 together ถักนิต 2 ห่วงพร้อมกัน  ถ้า k3tog   = knit 3 together ถักนิต 3 ห่วงพร้อมกัน
k2tog tbl   = knit 2 together through back loop ถักนิต 2 ห่วงพร้อมกันทางเส้นหลังของห่วง
M1   = make one เพิ่ม 1 ห่วง
p2tog   = purl 2 together ถักเพิร์ล 2 ห่วงพร้อมกัน  และถ้า p3tog = purl 3 together ถักเพิร์ล 3 ห่วงพร้อมกัน
p2tog tbl   = purl 2 together through back loop ถักเพิร์ล 2 ห่วงพร้อมกันทางเส้นหลังของห่วง
psso   = pass slip stitch over ช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ให้ข้ามไป (passez la maille glissee par dessus)
rep   = repeat ซ้ำ
SSK   = slip 1, slip 1, knit two together เลื่อน 1 ห่วง, เลื่อน 1 ห่วง, ถักรวบห่วงที่เลื่อนไว้ 2 ห่วงพร้อมกัน
sl   = slip เลื่อนห่วงโดยไม่ต้องถัก  (glissez)  ถ้า sl4 = การเลื่อน 4 ห่วงโดยไม่ต้องถัก
sl 1, k1, psso   = slip 1, knit two together เลื่อน 1 ห่วง, นิต 1 ห่วง, ช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ให้ข้ามห่วงนิต

sl st = slip stitch เลื่อน 1 ห่วง (glissez 1 maille) 

tbl   = through back loop(s) ผ่านทางเส้นหลังของห่วง
tog   = together ด้วยกัน
wyib   = with yarn in back ให้เส้นไหมอยู่ทางด้านหลังงานถัก
wyif   = with yarn in front ให้เส้นไหมอยู่ทางด้านหน้างานถัก
yfon   = yarn forward over needle ให้เส้นไหมพาดไว้บนไม้นิต เพื่อเตรียมถักห่วงนิต 
yfrn   = yarn forward and round needle ให้เส้นไหมพันรอบไม้นิต เพื่อเตรียมถักห่วงเพิร์ล
yo   = yarn over พาดเส้นไหม 
yon   = yarn over needle พาดเส้นไหมบนไม้นิต
yrn   = yarn round needle พาดเส้นไหมรอบไม้นิต 

 

CC   = contrasting color ต่างสีกัน
MC   = main color สีหลัก

cm   = centimeter เซ็นติเมตร
cont   = continue ต่อไป
dec   = decrease ลดห่วง
dpn   = double pointed needles ไม้เซท
inc   = increase เพิ่มห่วง
pat   = pattern แพทเทิร์น
pm   = place marker ทำเครื่องหมาย
rem   = remaining ยังคงเหลืออยู่ 
RS   = right side ด้านถูก
rnd   = round รอบ 
WS   = wrong side ด้านผิด


*....*   = repeat instructions following or between asterisk as indicated ถักซ้ำในเครื่องหมาย *...*
[ ]   = repeat instructions inside brackets as indicated ถักซ้ำในเครื่องหมาย [ ]