ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ  มันเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมา....หมวกเลยต้องแปลงร่างกลายเป็นกระเป๋าไป  ตอนแรกเห็นลายหมวกที่ slip ห่วง พาดระหว่าง 2 แถว แล้วสลับสี เป็นลายที่น่าลองหัดทำก็เลยลองทำดู  ทำขอบด้วยลายมอส k2p2 สลับกันทุก 2 แถวค่ะ ทำขอบกว้างสัก 1 นิ้ว แล้วก็เริ่มลายหมวกได้

ปกติหมวกผู้ใหญ่เราขึ้นต้นห่วงประมาณ 90-95 ห่วง แล้วแต่ขนาดหัวแต่ละคน รวมทั้งขนาดเส้นไหมและขนาดเข็มที่ใช้  แต่ถ้าใครอยากประยุกต์มาเป็นกระเป๋าใส่ของอย่างที่เห็นก็ลองปรับจำนวนห่วงดูได้ตามสะดวก  จะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ 

 

ขอบกระเป๋า

ขึ้นต้นห่วง 84 ห่วง ใช้ไม้นิตวงกลมสำหรับถักหมวก ขนาด 5 mm. เลือกไหมสีพื้นทำเป็นขอบ  ครั้งนี้ใช้ไหมสีฟ้า

แถว 1  ถัก [k2 p2] ทำซ้ำไปจนครบแถว

แถว2   ถัก [p2 k2] สลับกับแถว 1 ไปจนครบแถว

ทำซ้ำแถว 1-2 ไปจนได้ความกว้าง 1 นิ้ว

ตัวกระเป๋า

เลือกไหมอีกสีมาสลับ(ในที่นี้ใช้สีชมพู) โดยพาดไหมตรงห่วงแรกที่เป็นห่วงเริ่มต้น   

แถว 1-2 ห่วงแรก slip ห่วงสีฟ้า (ใช้ไม้นิตข้างขวาสอดห่วงสีฟ้าจากไม้นิตข้างซ้ายมาโดยไม่ต้องถักห่วง k ใดๆ ทั้งสิ้น  พูดง่ายๆก็คือยกไหมนั่นเอง)   ร้อยห่วงไหมสีชมพูออกมา  แล้วถัก k3  สลับกับ slip ห่วงสีฟ้า 1 ห่วง ทำซ้ำไปจนจบแถว

แถว 3 ถัก k ตลอดแถวด้วยไหมสีฟ้า

แถว 4-5 ทำเหมือน 1-2

แถว 6 ทำซ้ำแถว 3

ทำซ้ำแบบนี้ไปจนได้ขนาดความสูงเท่าที่ต้องการ

ก้นกระเป๋า

เลือกไหมสีฟ้าทำเป็นสีพื้นตรงก้นกระเป๋า  โดยถัก k2tog 1 แถว สลับกับ k 1 แถว  พอได้ก้นกระเป๋าพองามแล้วใช้เข็มเย็บไหมเย็บก้นกระเป๋าให้ติดกัน  โดยมีเทคนิคเย็บให้ห่วงโซ่  ดูเป็นห่วงแนวเดียวกัน  (ติดเอาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะหารูปตัวอย่างมาให้ดู)

หาผ้าดิบมาเย็บเป็นกระเป๋าชั้นใน  แล้วติดซิปให้เรียบร้อย  ส่วนสายคล้องกระเป๋า  ใช้เครื่องถักไหมอันเล็ก มาปั่นเป็นสายกระเป๋าค่ะ  ถ้าเป็นของยี่ห้อ Clover เขาเรียกกันว่า Wonder Knitter เคยเห็นที่เดอะมอลล์เอาอุปกรณ์ถักนิตติ้งของ Clover เข้ามาขาย  ราคาไม่แพง (ไม่ได้อัพราคาเยอะ)  ถ้าใครอยากได้ของใช้ยี่ห้อนี้ แนะนำให้ไปลองเดินที่เดอะมอลล์ดูก่อนนะคะ  รับรองไม่ผิดหวัง  ส่วนตัวเองงานนี้มีเศร้าอีกแล้ว  เพราะอยากได้มาก พอไปเห็นที่ร้านสอนถักนิตติ้งแถวสุขุมวิทขาย  ก็ตัดสินใจซื้อทันที  ปรากฏว่าซื้อมาแพงกว่ากันตั้งสามร้อยกว่าบาท  เศร้าจริงๆค่ะ  ไม่น่าเลยเรา 

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://ybjxsf.com">Plneisag</a> to find someone who can think like that

#36 By aOvLDE6i1Lu (158.64.156.20) on 2013-08-12 01:01

This was so helpful and easy! Do you have any artleics on rehab?

#35 By wv50qlIme35 (61.122.229.150) on 2013-07-29 21:16

Students who have written their outlines of experience, know that it is better to ask expert writers to write a resume "perfect-resume.com" than to spend long hours on writing and still generate inferior quality work.

#34 By resume services (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-14 15:43

You don’t need to think over how to write a resume any more. Best resume writers are are just a click away. Check out Prime-Resume company prime-resume.com to look through CV sample or order resume. Be certain that you will obtain premium resume services.

#33 By check here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-09 22:09

Hello! cacgcbb interesting cacgcbb site! I'm really like it! Very, very cacgcbb good!

#32 By oowtetut (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-12 20:57

Very nice site!

#31 By yuopeypt (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-11 21:44

Hello! dafeadd interesting dafeadd site! I'm really like it! Very, very dafeadd good!

#30 By wrtwteyr (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-11 21:41

Never wait for the very last day of your academic assignment submission. Often it is too late and your can lose your chance! Think rapidly, visit the experienced essay writing service uk and get quality customized papers!

#29 By this Web site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-12 08:24

Would you like to get resume writing service, that suit the area of study you wish?. You can rely on our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because this is the useful information

#28 By up here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-01 03:06

#27 By college essay uk (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-08 07:10

I did not hear before about social bookmarking. But, it seems to be very workable. There can be a great way to utilize the best social bookmarking "topqualitybacklinks.com" service that can help with site optimization!

#26 By online social bookmark (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-05 07:51

I accept only custom academic papers. I try work with the superior academic papers writing services. I place an Essay order, because I am assured the quality is great.

#25 By Custom term paper writing service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-07 08:16

If you continue your work related to this good post, I would surely order thesis topics at the thesis writing service in web.

#24 By dissertation (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-13 00:26

It’s really great stuff overall, I just wanted to say thank you. I am looking forward to another great article from your side. i like this type of content.

#23 By portraits from photos (122.168.131.18) on 2012-03-15 19:07

Excellent blog. You have provided me with a useful information. I was looking for this kind of stuff from many days. Today i got it. Thank you for helping me out. Keep it up.

#22 By GPS Reviews (122.168.131.18) on 2012-03-06 14:26

This is a extremely helpful content. i like this type of content your choice is best in my opinion. I will have to revisit and observe your upcoming content.

#21 By house in philly (122.168.131.18) on 2012-03-03 18:33

It’s really great stuff overall, I just wanted to say thank you. I am looking forward to another great article from your side. i like this type of content.

#20 By tourism marketing speaker (122.168.131.18) on 2012-02-24 16:50

i know all other sites which contents are not so good but this site is really very nice article i like this type of article thanks for the effort.

#19 By kingston commercial real estate (122.168.131.18) on 2012-02-21 14:32

I was very pleased to find this website. I wanted to thanks for your time for this wonderful read. I definitely enjoyed every little bit of it

#18 By vietri (183.182.86.130) on 2012-02-17 14:05

I have read your article and It was really very excellent to understand and very useful for other reader who interested on this topic. its very nice.

#17 By website design long island (183.182.86.130) on 2012-02-13 16:37

Excellent website i am seeing websites that understand the value of providing a quality resource..maintain the good work

#16 By Domain name registration India (202.62.83.8) on 2011-11-14 19:12

Sometimes, it can be better to buy an essay, exceptionally when you do not have got time to compose even an easy academic task.

#15 By buy custom essay papers (193.105.210.41) on 2011-11-12 02:22

Not right decision can to make harm. Be assured that you make a right decision when buy an essay term paper. Lots of students utilized it and were satisfied!

#14 By customized written term papers (193.105.210.41) on 2011-11-08 21:37

Some time before, I did need to buy a good house for my corporation but I didn't earn enough money and could not order anything. Thank goodness my dude proposed to get the loans from reliable bank. Hence, I acted that and used to be happy with my short term loan.

#13 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-11-04 19:58

Are you ready for positive news! The Buy Writing Paper options providing services will offer custom essays for reasonable prices. Thence, be fast and do not loose your opportunity to get a price reduction.

#12 By Essay Editing Service (193.105.210.41) on 2011-10-17 07:18

Oh, superb fact related to this post. Should please inform me how much time this can take? Because I am going to make some dissertation international or probably that will be much better to order the thesis. Thank you very much.

#11 By thesis (193.105.210.41) on 2011-10-17 00:46

This is cheap to find the dissertation service take the superb ideas about this good topic and bring it to thesis. And the writing service thanks a lot for this!

#10 By custom thesis (193.105.210.41) on 2011-10-15 11:52

Thank you for your superb theme connected with this good post. But to notice the professional custom essays some people must know some stuff just about writing service.

#9 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-10-14 00:16

I do know that various people are distrustful about using research paper writing services. Nevertheless, students cannot see any other solution. They have to buy academic papers written by professionals.

#8 By custom essay writing services (193.105.210.41) on 2011-10-06 21:21

Thank you for the useful facts! In fact that the term paper writing service will propose the essay writing. So, this is a very good possibility to order essay online and custom essay.

#7 By cheap papers (193.105.210.41) on 2011-10-06 19:48

You should testify the custom essay service just before you purchase customized papers. It is essential to find the best custom academic assignments writing firm.

#6 By custom paper writing (210.1.31.28) on 2011-09-27 23:54

How could you write your master’s story about this post we wonder? The <a href="http://www.exclusivethesis.com">dissertation writing</a> service need professionals as you for the the dissertation writing. Therefore you have got a great opportunity to get to the association of masters.

#5 By KelseyBall34 (193.105.210.41) on 2011-09-09 19:37

hi all !!

#4 By sears parts (124.157.184.118) on 2009-12-05 15:04

ขอบคุณค่ะ

#3 By โหลดเพลง (124.157.236.176) on 2009-10-08 01:11

หุหุ
ถ้าทำ สงสัยจะเป็นอาการเดียวกัน
โดนไฟฉายย่อส่วนไปซะงั้น
555

แต่ สีหวานได้อีกนะเนี้ยย

#2 By vie-wi on 2009-01-21 23:54

อยากทำเป็นมั่งจังเลย
แต่ก็คิดๆว่า พอเราเริ่มทำไปได้นิดนึง
จะต้องขี้เกียจทำต่อแน่เลย
555
เลยไม่เริ่มดีกว่า

#1 By .: M-[a]-i*~ :. on 2008-08-25 02:14